6972755552, 6986933787 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

Θεσμικά θέματα

Τα Θεσμικά θέματα περιλαμβάνουν θέσεις, επιστολές παραστάσεις και δράσεις αναφορικά με την θεσμοθέτηση της συνεπιμέλειας.

28/10/2015 | θεσμικά
Φορολογικά
Έχουμε προσφύγει για τις φορολογικές αδικίες στα φορολογικά δικαστήρια και ζητάμε την ακύρωση των αντισυνταγματικών και αντίθετων με την διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατάξεων του ελληνικού νόμου.
28/10/2015 | θεσμικά
Ατομικά Δικαιώματα
Τα ατομικά δικαιώματα μετατρέπουν τον άνθρωπο από υπήκοο σε πολίτη, του δίνουν τον ενεργητικό ρόλο του υποκειμένου και όχι αυτόν του αντικειμένου.
28/10/2015 | θεσμικά
Σύνταγμα και παιδί
Τα παιδιά λόγω του νεαρού της ηλικίας είναι άξια να απολαμβάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία εκ μέρους του κράτους. Η συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.
28/10/2015 | θεσμικά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ... Η άγνοια και η προκατάληψη δεν αρμόζουν στην ελληνική κοινωνία. Διαιωνίζουν προβλήματα μέσα στην οικογένεια, το σχολικό περιβάλλον και την κοινωνία εν γένει, δημιουργώντας θύματα που δεν είναι άλλα από τα παιδιά....
28/10/2015 | θεσμικά
Bιβλίο Δύο γονείς - Έκδοση ΓΟΝ.ΙΣ
Οι συγγραφείς ο Kyle Pruett, παιδοψυχίατρος, και η Marsha Kline Pruett, παιδοψυχολόγος, είναι δύο κορυφαίοι επιστήμονες στο είδος τους και ταυτόχρονα δύο γονείς που μεγάλωσαν τέσσερα παιδιά και έχουν δύο εγγόνια. Στο βιβλίο αυτό Δύο γονείς για την ανατροφή του παιδιού (Partnership Parenting) μοιράζονται τη γνώση και την εμπειρία τους. Ο ΓΟΝ.ΙΣ. διαπίστωσε, ότι πίσω από τα προβλήματα στην οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών βρίσκεται η σχέση του ζευγαριού. Το βιβλίο αυτό επιλέχθηκε γιατί πραγματεύεται την σχέση του ζευγαριού και δίνει πρακτικές λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων ανάμεσα στο ζευγάρι καθώς και των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την άσκηση της γονεϊκής τους ιδιότητας. Η έκδοση του βιβλίου "Δύο Γονείς για την Ανατροφή του Παιδιού", αποτελεί επιλογή του ΓΟΝΙΣ με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον στους δύσκολους καιρούς που διανύει η χώρα μας πιστεύοντας ότι αυτό περνάει μέσα απο τις συλλογικές προσπάθειες και την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης.
28/10/2015 | θεσμικά
ν.4051/1960
Περί των προϋποθέσεων οικονομικής ενίσχυσης των απροστάτευτων παιδιών… ή γιατί ο χήρος γονέας δεν είναι το ίδιο με την χήρα γονέα... Μια απίστευτη πραγματικότητα το 2014 που μας μεταφέρει 74 χρόνια πίσω ...
28/10/2015 | θεσμικά
ΝΟΜΙΚΑ - Νομική θεμελίωση του σύμφωνου κοινής επιμέλειας
Επιτρέπονται οι συμφωνίες για την επιμέλεια και λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο
28/10/2015 | θεσμικά
Γονεϊκή Ευθύνη
28/10/2015 | θεσμικά
Εμπειρική έρευνα για το θεσμό της συνεπιμέλειας στην Ελλάδα
Η νομοθεσία περί διαζυγίων στην Ελλάδα προκρίνει την εσωτερική διευθέτηση των ζητημάτων που ανακύπτουν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, θεωρώντας ότι οι γονείς διαθέτουν την ωριμότητα να συνδιαλλαγούν για το καλό των παιδιών τους, επικρατεί η πάγια δικαστική τακτική, εφόσον υπάρχει αντιδικία, να δίνεται η επιμέλεια σε συντριπτικό ποσοστό στη μητέρα και να ορίζεται απλή επικοινωνία με τον πατέρα. Δεδομένης της ωρίμανσης των συνθηκών για την εφαρμογή της συνεπιμέλειας στα πλαίσια της διαφυλικής ισότητας και της ποιότητας ζωής των τέκνων, διεξήχθη ποσοτική έρευνα σχετικά με τις απόψεις νομικών και μη σχετικά με το διαζύγιο και το ρόλο του πατέρα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει το αναχρονιστικό και ελλιπές νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, να το συγκρίνει με ανάλογες ευρωπαϊκές πρακτικές και να αναδείξει περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων, που υποβιβάζουν το ρόλο του πατέρα. Χορηγήθηκε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο σε 1349 άτομα κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2014-Ιανουάριος 2015. 103 άτομα του δείγματος ήταν επαγγελματίες νομικοί. Οι απαντήσεις αναλύθηκαν στατιστικά και διερευνήθηκαν τυχόν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις απόψεις νομικών και μη νομικών.
27/10/2015 | θεσμικά
Η Πρότασή ΓΟΝ.ΙΣ. (2007) για την Αναμόρφωση του Οικογενειακού
Μέριμνα των γονέων αλλά και της πολιτείας πρέπει να αποτελεί η προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του παιδιού για ανατροφή και από τους δυο γονείς, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την άποψη του παιδιού και με γνώμονα το συμφέρον του. Επίσης η πολιτεία οφείλει να μην ευνοεί ,σε οποιαδήποτε διαδικασία, τυχόν ανοίκειες ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του όποιου γονέα ασκεί την επιμέλεια απέναντι στο παιδί. Παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόταση του Συλλόγου ΓΟΝ.ΙΣ σχετικά με την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου.
27/10/2015 | θεσμικά
ΝΟΜΙΚΑ - Σύμφωνο αποκλειστικής επιμέλειας - διαζυγίου | Υπόδειγμα
Το πλήρες κείμενο του συμφωνητικού
13/10/2015 | θεσμικά
Η Κακοποίηση των Γυναικών
Παρά τη θρυλούμενη χειραφέτηση της γυναίκας τα ποσοστά που προέκυψαν από την έρευνα μας αναγκάζουν να καταλήξουμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η ισότητα των γυναικών αφορά περισσότερο αστικές και πολύ λιγότερο αγροτικές ή απομονωμένες νησιωτικές περιοχές.