6972755552, 6986933787 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

Θεσμικά θέματα

Τα Θεσμικά θέματα περιλαμβάνουν θέσεις, επιστολές παραστάσεις και δράσεις αναφορικά με την θεσμοθέτηση της συνεπιμέλειας.

01/11/2015 | θεσμικά
Ο Συνήγορος για την Έκπτωση της Διατροφής από τη Φορολογία
Έκπτωση των δαπανών που καταβάλλει ο διαζευγμένος σύζυγος για τα τέκνα που δεν κατοικούν μαζί του.
01/11/2015 | θεσμικά
Παρατηρήσεις ΓΟΝΙΣ προς τον ΟΗΕ
Παρατηρήσεις προς τον ΟΗΕ (ετήσια έκθεση της Ελλάδας για την εφαρμογή της σύμβασης του παιδιού)
01/11/2015 | θεσμικά
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ
Πρόσφατη Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) υποχρεώνει την ασκούσα την επιμέλεια μητέρα, η οποία μετοίκησε σε άλλη πόλη από αυτήν που ήταν η οικογενειακή στέγη πριν το διαζύγιο, να παραδίδει η ίδια (η μητέρα) τα παιδιά το ένα από τα δύο Σαββατοκύριακα του μήνα στο σπίτι του πατέρα...λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού και δευτερευόντως το συμφέρον των γονέων ή του ενός γονέα.
01/11/2015 | θεσμικά
Άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
01/11/2015 | θεσμικά
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -Παιδείας -Εσωτερικών
Ο ΓΟΝΙΣ εργάζεται ώστε να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια.
01/11/2015 | θεσμικά
Η πλημμελής κατοχύρωση του δικαιώματος του παιδιού σε ανατροφή και από τους δύο γονείς από τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου
Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού η οποία έχει κυρωθεί στην Ελλάδα με το Ν. 2101 / 1992 και διαθέτει αυξημένη τυπική ισχύ κατ’ άρθρο 28 του Συντάγματος, αποτελεί το σημαντικότερο διεθνώς νομικό κείμενο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στη Σύμβαση αυτή το δικαίωμα του παιδιού σε ανατροφή και από τους δύο γονείς κατοχυρώνεται με μια σειρά άρθρων, γεγονός που αποδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία που του αποδίδεται. Μόνο η καθιέρωση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς θα καταστήσει ολοκληρωμένο το δικαίωμα της ανατροφής και από τους δύο γονείς για τα παιδιά στην Ελλάδα.
01/11/2015 | θεσμικά
Εκτελεστότητα της αποφάσεως του συναινετικού διαζυγίου ...
Eίναι δυνατές διαφορετικές μορφές ασκήσεως της κοινής επιμέλειας ανάλογα με τις συνθήκες...
01/11/2015 | θεσμικά
Ισότητα Γονέων στην ανατροφή των παιδιών σε ευρωπαϊκές έννομες τάξεις
Εισήγηση στην ημερίδα ΓΟΝ.ΙΣ "Πέρα από τα φύλα. Ζητήματα Ισότητας γονέων στην ανατροφή των Παιδιών" - Β' Θεματική Ενότητα, 2009-1-21 12 Φεβρουαρίου 2011
01/11/2015 | θεσμικά
Συγκρουσιακά διαζύγια
Ένα εξαιρετικό άρθρο του Κου Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής Γεράσιμου Κολαίτη, ο οποίος εξηγεί απλά και τεκμηριώνει επιστημονικά, αυτά που αντιμετωπίζει η επιστημονική κοινότητα και στην Ελλάδα σε σχέση με τα μέλη μιας οικογένειας σε κάποιες περιπτώσεις διαζυγίου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στη χώρα μας αύξηση των περιστατικών παιδιών που εμπλέκονται και ταλαιπωρούνται από τις μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες των χωρισμένων γονέων τους.Η συνεχιζόμενη έκθεση του παιδιού στις σοβαρές συγκρούσεις των γονιών του, είτε στα πλαίσια γάμου είτε στα πλαίσια διαρκούς ανταγωνισμού μετά το διαζύγιο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την ψυχική του υγεία και ανάπτυξη. Παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν δύο καταστάσεις, οι οποίες συναντώνται με αυξημένη συχνότητα στα πλαίσια συγκρουσιακών διαζυγίων: 1) οι ψεύτικοι ισχυρισμοί για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών (ή Sexual Abuse Allegation in Divorce Syndrome, SAID Syndrome) και 2) το σύνδρομο αποξένωσης από τον γονέα (Parental Alienation Syndrome, PAS Syndrome)....
01/11/2015 | θεσμικά
Το Σύνδρομο της Γονεϊκής Αποξένωσης
Όλοι εμείς πριν γίνουμε γονείς ήμασταν παιδιά. Και αυτό που ζητούσαμε ήταν η στήριξη, η στοργή και το αγκάλιασμα των ανθρώπων που μας φέραν στην ζωή. Μεγαλώνοντας λοιπόν και όντας οι ίδιοι γονείς θέλουμε όλ’ αυτά να τα δώσουμε στα παιδιά μας.
01/11/2015 | θεσμικά
Διακρίσεις φύλου με επίκεντρο τα παιδιά
Κατάργηση του αναχρονιστικού Β.Δ. Ν. 4051/1960 (ΦΕΚ Α' 68) αλλα και των διατάξεων του Π.Δ. 108/83, που έχει εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή του ν. 4051/1960, «Περί ενισχύσεως απροστάτευτων παίδων» και θέτει αναχρονιστικές προϋποθέσεις υπαγωγής των δικαιούχων στα προγράμματα προστασίας.
28/10/2015 | θεσμικά
Το Παιδί και τα δικαιώματα του
Τα συνταγματικά δικαιώματα του παιδιού συγκαταλέγονται στο κεφάλαιο των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο ανήκει στο δημόσιο δίκαιο. Αποτελούν ελευθερίες που κατά την συνταγματική τάξη χρήζουν της ύψιστης προστασίας (βασικό είναι το άρθρο 21 Συντάγματος.) Η αρχή της ισότητας, από τις βασικές αρχές του Ελληνικού Συντάγματος υπαγορεύει την ιδιαίτερη μέριμνα για τους ανηλίκους, την βρεφική,τη παιδική ηλικία καθώς και την ανήλικη νεότητα. Η ανάγκη αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι στην σημερινή εποχή οι ανήλικοι δεν θεωρούνται " μικροί ενηλίκες", αλλά άτομα με αυτόνομη προσωπικότητα που μάλιστα χρήζει και ιδιαίτερης φροντίδας προκειμένου να αναπτυχθεί ορθά.