6972755552, 6986933787 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

Δικαιώματα Μαθητών με Διαζευγμένους ή σε Διάσταση Γονείς

και σε ζητήματα εγγραφών, μετεγγραφών και φοίτησης μαθητών/τριών


Ακόμα μια επικαιροποιηση σχετικά με την εκπαίδευση καθώς υπάρχουν ακόμα φαινόμενα μη εφαρμογής εγκυκλίων - οδηγιών από το 2010,2018 αλλά και προσφάτων οδηγιών 2022.
Η εφαρμογή αυτονοήτων άρθρων της ΔΣΔΠ και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση είναι ακόμα ζητούμενο. Υπάρχουν ακόμα διευθυντές σχολείων που που ειναι αρμόδιοι για την εφαρμογή αλλά  “δεν γνωρίζουν” και προκαλούνται ζητήματα μεταξύ γονέων,παιδιών και πολιτείας στα σχολεία. 

Απο το 2018 και μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά με το δικαίωμα του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια των παιδιών αλλά ασκεί το υπόλοιπο της γονικής μέριμνας, να ενημερώνεται για τη σχολική κατάσταση του παιδιού-μαθητή. Οι διευκρινίσεις έγιναν σε συνάφεια με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 10645/ΓΔ4/2018) με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», στην έκδοση της οποίας είχε συμβάλει ο Συνήγορος με την υποβολή προτάσεων.


Απο το 2018 ο Συνήγορος πρότεινε στο Υπουργείο να καταστήσει σαφές ότι ο γονέας, που μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση δεν ασκεί την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου, ασκεί όμως το υπόλοιπο της γονικής μέριμνας, δικαιούται πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της σχολικής κατάστασης του παιδιού-μαθητή/τριας, αφού ως εκπρόσωπος του τέκνου δεν θεωρείται «άλλο πρόσωπο» κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης. Επίσης, σύστησε στο Υπουργείο να επιβεβαιώσει ότι η εγκύκλιος για τα δικαιώματα των παιδιών-μαθητών, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια, εξακολουθεί να ισχύει. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας και το ίδιο λάβει ερωτήματα σχετικά με το θέμα, έκανε δεκτή την πρόταση του Συνηγόρου στο σύνολό της και προέβη στην έκδοση εγκύκλιων οδηγιών με τη μορφή των σχετικών διευκρινίσεων.


Προσφατα το υπουργείο προχωρησε και στις οδηγίες εφαρμογής του νομου 4800/21. Οδηγίες του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ασκούντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ανηλίκων μαθητών/τριών:

Σύμφωνα με την : με αρ. Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΚΖ9-ΕΚ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας εξακολουθεί να ισχύει.Σύμφωνα με την παρ. δ΄ της εν λόγω εγκυκλίου:

Για να πραγματοποιηθούν εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις 16.09.2021 και εντεύθεν, απαιτείται η συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους, αν πρόκειται για ανήλικους


Διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 13 της με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄120):

Απο το ΥΠ διευκρινίζεται ότι ο γονέας που μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση δεν ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, αλλά συνασκεί τη γονική μέριμνα αυτού δικαιούται πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας, καθώς δεν θεωρείται «άλλο πρόσωπο».


Επομένως : 

Για να πραγματοποιηθούν εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις 16.09.2021 και εντεύθεν, απαιτείται η συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους, αν πρόκειται για ανήλικους.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται η απαιτούμενη συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1512 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: «Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο».

Ειδικότερα, αν η εγγραφή/μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας συνεπάγεται μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς.

Στην έννοια της δικαστικής απόφασης εμπίπτουν: προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση.

Μέριμνα του εκπαιδευτικού πρέπει να αποτελεί η προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του παιδιού- μαθητή σε ανατροφή και από τους δύο γονείς, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την άποψη του παιδιού και έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του, καθώς και την απρόσκοπτη άσκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χωρίς να ευνοεί τυχόν ανοίκειες ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του γονέα που ασκεί την επιμέλεια απέναντι στο παιδί-μαθητή.


(για την Εγκύκλιο πατηστε εδώ )

(για την εγκύκλιο του 2010 πατήστε εδώ ) 

πηγή 

ΔΕΙΤΕ περισσοτερα εδώ και εδώ